Skip to content →

Gestalt

Jeg bruger dele af Gestaltpsykologien og terapeutiske metoder som udgangspunkt for dir forløb. Det er ikke det samme som, at vi arbejder efter en fast skabelon. Det er et fundament for at samle de tråde, der vil opstå i løbet af samtalerne og hjælpe med at sætte dine overvejelser i perspektiv.

Du vil opleve, at Gestaltterapien hviler på fire grundpiller:

 • Mennesker er til i kraft af deres relation til andre mennesker. Derfor er et centralt tema, hvordan du fungerer sammen med andre
 • Din livskvalitet afhænger i sidste ende af grundliggende eksistentielle dilemmaer ift at
  • livet slutter på et tidspunkt
  • give livet meningsfuldhed
  • i sidste ende være alene
  • tage ansvar
 • Livet er, som du oplever det. Vi tager udgangspunkt i, hvordan du ser tingene og ikke hvordan det burde være, hvis du skulle følge en eller anden færdig model
 • Det er NU, der tæller. Vi bruger kun fortiden og fremtiden i det omfang, at det påvirker hvordan tingene er lige nu.

Overordnet baserer Gestaltterapi sig derfor på et samlet billede af hvordan vi som mennesker er i livet. Dvs at den forsøger at undgå at definere (og reducere) en person som et problem eller en diagnose.